Kontaktni podatci:

Adriatic BST d.o.o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana
Info.slovenia@perrigo.com
Broj telefona: +386 5 907 71 00