Kodėl mano vaikas užsikrėtė galvinėmis utėlėmis? Ar tai – higienos problema?

Užsikrėtimas galvinėmis utėlėmis niekaip nėra susijęs su higiena. Bet kuris žmogus gali užsikrėsti utėlėmis, nors dažniausiai jos paplinta tarp vaikų. Paprastai galvinės utėlės plinta per tiesioginį galvų sąlytį, dalinantis asmeniniais aprangos daiktais (šalikais, dviratininko šalmais ir t. t.). Tiesioginis kontaktas, ypač mažų vaikų tarpe, yra gana dažnas. Štai kodėl dažniausiai galvinėmis utėlėmis užsikrečiama pradinėse mokyklose. Bet kuriuo metu daugelyje mokyklų yra keletas mokinių, turinčių galvinių utėlių. Galvinėms utėlėms vienodai „patinka“ bet kokie plaukai: ilgi ir trumpi, švarūs ir nešvarūs.