Šta mogu da učinim da izbegnem (ponovnu) pojavu vaški?

Roditelji koji redovno češljaju i proveravaju kosu svoje dece imaju idealnu priliku da uoče vaške. To će pomoći da se spreči širenje vaški kod ostalih članova porodice. Ako pronađete vašku, proverite ostale članove porodice i istovremeno koristite proizvod za tretman ako je neophodno.

Paranit je razvio liniju proizvoda za zaštitu od vaški koja Vam takođe pomaže da zaštitite sebe i svoju porodicu sprečavanjem (ponovne) pojave vaški. Neki dodatni saveti da zaštitite porodicu:

  • Zamolite decu da ne pozajmljuju odeću poput šalova ili kapa drugarima.
  • Dugu kosu vežite ili uvijte u pletenicu.
  • Nosite kapicu za plivanje u bazenu.
  • Dezinfikujte područje i perite posteljinu i lične stvari (šalove, kape…) na 60°C.
  • Usisajte kuću i automobil, a zatim bacite kesu.