Šta ukoliko držim preparat u kosi kraće ili duže nego što je potrebno?

Kraće trajanje tretmana (<10 minuta za Paranit sprej za uklanjanje vaški i gnjida iz kose, i <10 
minuta za Paranit šampon za uklanjanje vaški i gnjida iz kose) ili duže vreme nanošenja se ne preporučuju. Da bi preparat funkcionisao, pridržavajte se vremena tretmana prema uputstvu.