Kako vaške preživljavaju?

Vaške se hrane kožom glave do 4 puta dnevno. Kada izađu iz kose, neće preživeti više od 2 do 3 dana.