Mogu li vaške da lete?

Vaške ne mogu da lete! Umesto toga, šire se direktnim kontaktom glava između ljudi. Zato vole škole i decu.