Dokáže voš prežiť mimo vlasov?

Voš detská môže vo vlhkom prostredí prežiť mimo vlasov 2 až 3 dni, no už sa nedokáže rozmnožovať.