Uprednostňuje voš detská čisté vlasy?

Voš detská nerozlišuje medzi dlhými či krátkymi vlasmi, medzi čistými či špinavými. Avšak častejšie sa vyskytuje v umytých vlasoch.