Всеки ли може да се зарази с въшки?

Въшките са чест проблем, особено сред децата в начална училищна възраст. Най-добрият начин да ги избегнете и да се справите с тях e да проверявате редовно косата на детето си и да използвате ефективен начин за третиране.