Dokáže voš detská plávať?

Voš detská nedokáže plávať. Dokáže však prežiť umývanie vlasov tak, že sa pevne prichytí o vlas a uzavrie otvory po bokoch tela, ktorými dýcha. Preto je možné chytiť vši i na plavárni.