adwise-bg-mg

Могат ли въшките да станат резистентни към продуктите?

Продуктите Paranit не съдържат инсектицидни съставки. Имат изцяло механичен начин на действие, следователно въшките не могат да развият резистентност към техните съставки. Възможно е въшките да развият резистентност към съставките на продукти, базирани на инсектициди, въпреки че истинската резистентност към инсектициди е относително рядка. По-вероятни причини за неуспех на процедурата са:

  • неправилна диагноза;
  • неспазване на инструкциите: недостатъчно продукт, кратка продължителност на процедурата, неотстраняване на въшките и яйцата чрез разресване и др.;
  • (повторно) опаразитяване от нелекувани приятели в училище или други членове на семейството, включително възрастни;
  • липса на почистване и дезинфекция на обкръжаващата среда;
  • липса на проверка 7 дни след първата процедура и повторна процедура, ако е необходимо.;

За разлика от Paranit, развиването на резистентност е известен проблем при продуктите на основата на инсектициди.