Jogi Nyilatkozat

Utolsó frissítés dátuma: 2016. július 1.

Üdvözöljük a PARANIT honlapján (a továbbiakban: „Honlap”).

A honlapot a Perrigo Pharma International Designated Activity Company (a továbbiakban: „Perrigo” vagy „mi”) üzemelteti.

Hozzájárulás a Jogi nyilatkozathoz és változások a Jogi nyilatkozatban

A Honlap felkeresésével és használatával Ön tudomásul veszi és elfogadja a jelen Jogi nyilatkozatot.

A Honlapot, annak tartalmát és a jelen Jogi nyilatkozatot időről időre frissíthetjük vagy módosíthatjuk előzetes értesítés nélkül. Egy ilyen frissítést vagy módosítást követően a Honlap felkeresésével és használatával Ön magára nézve kötelezőnek tekint bármilyen frissítést vagy módosítást. Ezért kérjük, hogy időnként olvassa el a jelen Jogi nyilatkozatot.

A Honlap elérhetősége

Ezt a Honlapot az európai uniós jogszabályoknak és rendeleteknek megfelelően készítettük, és kizárólag az Európai Unió lakosai által történő felhasználásra szánjuk. Lehetséges, hogy a Honlap felkeresése nem jogszerű bizonyos személyek számára, vagy az Európai Unión kívül bizonyos országokban. Amennyiben az Európai Unión kívülről keresi fel ezt a Honlapot, azt a saját kockázatára és felelősségére teszi.

A Honlap nem nyújt orvosi tanácsot

Ez a Honlap és annak tartalma általános formában jelenik meg, és kizárólag tájékoztatási célokat szolgál. A Honlapot és annak tartalmát nem szánjuk és nem ajánljuk orvosi szaktanácsadás helyettesítésére. A jelen Honlapon szereplő semmilyen adatot sem szánunk orvosi diagnózisra vagy kezelésre, ezért ezek e célra nem használhatók fel. Bármilyen egészségi állapottal vagy kezeléssel kapcsolatban mindig kérje ki orvosa vagy más, képzett egészségügyi szakember tanácsát. Soha ne hagyjon figyelmen kívül semmilyen orvosi javaslatot, illetve ne habozzon annak kikérésében a jelen Honlapon olvasott bármely információ miatt.

Termék- és/vagy szolgáltatási információ

A Honlapon feltüntetett információ országról országra változhat, és nem feltétlenül érhető el minden termék vagy szolgáltatás minden országban. Egy termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó hivatkozás nem jelenti azt, hogy ilyen termék vagy szolgáltatás elérhető/elérhető lesz az Ön országában. A jelen Honlapon hivatkozott termékekre és szolgáltatásokra az országtól függően különböző szabályozási követelmények vonatkozhatnak. A jelen Honlapon semmi sem értelmezendő az adott ország által nem engedélyezett termék vagy szolgáltatás promóciójaként vagy hirdetéseként.

Szerzői jog és információhasználat

Ez a Honlap és annak tartalma a Perrigo tulajdonában vagy annak szabályozása alatt áll, és szerzői jogi törvények védik. Felkeresheti a Honlapot és a Honlapról letölthet információt, ideértve szövegeket, képeket, hanganyagot és videót személyes, nem kereskedelmi felhasználásra, de a Honlapnak és tartalmának módosítása vagy további sokszorosítása nem engedélyezett. A Honlapot és annak bármilyen tartalmát nem terjesztheti, módosíthatja, továbbíthatja, használhatja fel újra vagy teheti közzé újra. A Perrigo nem garantálja, hogy a Honlapon lévő információ Ön által történő felhasználása nem sérti meg bármely harmadik fél jogait. Ahogyan említettük ebben a bekezdésben, a használatra vonatkozó korlátozott felhatalmazáson kívül semmilyen engedéllyel vagy joggal sem ruházzuk fel Önt a Honlappal vagy tartalmának bármely részével kapcsolatban.

Védjegyek

A védjegyek, szolgáltatási védjegyek, márkanevek és kereskedelmi csomagolások nemzeti és nemzetközi szabályozás védelme alatt állnak. Ezek felhasználása kizárólag a Védjegy Tulajdonosának előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Ezekkel a védjegyekkel, szolgáltatási védjegyekkel, márkanevekkel és kereskedelmi csomagolásokkal kapcsolatban semmilyen engedély vagy jog nem illeti meg Önt, illetve nem ruházunk át Önre a Védjegy Tulajdonosának kifejezett írásbeli engedélye nélkül.

Jótállási nyilatkozat

A Perrigo indokolt erőfeszítéseket tesz a Honlap és annak tartalmának precíz és naprakész állapotban tartására; ugyanakkor nem állítjuk, illetve nem szavatoljuk a Honlapnak vagy annak tartalmának pontosságát vagy teljességét.

A HONLAPOT ÉS TARTALMÁT „JELEN ÁLLAPOTÁBAN” BOCSÁTJUK KÖZRE. A PERRIGO NEM VÁLLAL JÓTÁLLÁST A HONLAPNAK VAGY ANNAK TARTALMÁNAK TELJESSÉGÉÉRT, PONTOSSÁGÁÉRT, ELÉRHETŐSÉGÉÉRT, ILLETVE EGY BIZONYOS CÉL MEG NEM SÉRTÉSÉÉRT VAGY ANNAK VALÓ MEGFELELŐSÉGÉRT. A CHEFARO NEM ÁLLÍTJA, HOGY A HONLAP ÉS ANNAK TARTALMA VÍRUSMENTES, SZÁMÍTÓGÉPES FÉRGEKTŐL, ILLETVE FERTŐZŐ VAGY ÁRTALMAS TULAJDONSÁGÚ EGYÉB KÓDOKTÓL MENTES, ÉS EZÉRT NEM VÁLLAL JÓTÁLLÁST.
SEM A PERRIGO, SEM A PERRIGO PHARMA GROUP MÁS VÁLLALATA, SEM ENNEK A HONLAPNAK VAGY TARTALMÁNAK LÉTREHOZÁSÁBAN VAGY ÜZEMELTETÉSÉBEN RÉSZTVEVŐ HARMADIK FÉL NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE SEMMILYEN KÖZVETLEN, VÉLETLENSZERŰ, KÖVETKEZMÉNYES, KÖZVETETT VAGY BÜNTETŐ CÉLÚ KÁRÉRT, AMELY A HONLAP VAGY TARTALMÁNAK FELKERESÉSÉBŐL, HASZNÁLATÁBÓL, HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL, A HONLAPRA VAGY ANNAK TARTALMÁRA VALÓ HAGYATKOZÁSBÓL VAGY AZOK BÁRMELY HIBÁJÁBÓL VAGY MULASZTÁSÁBÓL ERED.

Mivel néhány joghatóság nem engedélyezi bizonyos jótállások és/vagy felelősségek kizárását vagy korlátozását, előfordulhat, hogy ezek a kizárások és/vagy korlátozások Önre nem vonatkoznak.

Hatályos jogszabályok és illetékes bíróság

A jelen Honlappal és annak tartalmával kapcsolatos minden követelést Írország törvényei szabályoznak. A jelen Honlap használatával Ön hozzájárul az ír bíróságok kizárólagos illetékességéhez.

Más honlapokra mutató hivatkozások

Ez a honlap hivatkozásokat vagy linkeket tartalmazhat a Perrigo által nem szabályozott egyéb honlapokhoz, amelyekre ez a Jogi nyilatkozat nem vonatkozik. Ezeket a hivatkozásokat és/vagy linkeket kizárólag az Ön kényelme érdekében nyújtjuk, és a Perrigo nem vonható felelősségre ezekből az egyéb honlapokból vagy az azokra való hivatkozásokból vagy linkekből származó bármely kárért vagy sérülésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy kizárólag Ön felelős az ilyen egyéb honlapok felkereséséért.

A Honlapra mutató hivatkozások

Egy harmadik fél honlapján a jelen Honlap vagy annak tartalmának keretekre osztása, mélyhivatkozással történő ellátása, tükrözése, egészének vagy részének idézése vagy felhasználása nem engedélyezett a Perrigo előzetes írásbeli engedélye nélkül. Amennyiben szeretne a Honlapunkra hivatkozni, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi címen.

Adatvédelmi szabályzat

A Honlap felhasználására szintén vonatkozik Adatvédelmi szabályzatunk.

Kapcsolat

Kérjük, forduljon hozzánk bizalommal, ha a jelen Jogi nyilatkozattal kapcsolatban kérdése merül fel.
Omega Pharma Hungary Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Magyarország